Facilitering

AlphaVisie biedt, naast begeleiding van het individu, de inhoud of de organisatie, ook begeleiding van processen.

Facilitering is geschikt voor

• Conferenties
• Workshops
• Brainstormsessies
• Visieontwikkeling/visiesessies
• Analysesessies
• Besluitvormingsprocessen
• Implementatieprocessen
• Zorgstructuren

Wat kan Martin Penninga-Smith in de faciliterende rol voor u betekenen:

• Dagvoorzitterschap
• Organiseren en/of begeleiden van workshops of bijeenkomsten
• Procesbegeleiding
• Voorzitterschap en coördinatie van casuïstiekoverleggen in zorgstructuren

AlphaVisie maakt o.a. gebruik van de workshopmethode “Winning Through Participation”. Deze gestructureerde methode begeleidt groepen in een gezamenlijk creatief, analytisch en/of besluitvormingsproces.

Kenmerkend voor de methode is de gelijkwaardige inbreng van iedere deelnemer aan het proces en een herkenbaar en gedragen resultaat voor alle deelnemers van de workshop.

Voor referenties over Facilitering, kijk op Testimonials.

Interesse in de faciliterende mogelijkheden van AlphaVisie voor uw organisatie?
Neem dan contact op via het contactformulier. Ik verken graag met u de mogelijkheden.