Coachulting

Coachulting voor Mens|en|taak; coaching|consulting via de dragende persoon van een ontwikkeling of verandering.

Verandering is de enige constante!

Organisaties staan continu voor inhoudelijke vraagstukken en veranderingen. Regelmatig wordt bij het formuleren van oplossingen externe hulp ingeschakeld.

Coachulting voor Mens|en|taak is een nieuwe vorm van externe ondersteuning, waarbij de dragende persoon (de gecoachte) wordt versterkt in een samenspel met de coachultant (de coach|consultant). De dragende persoon is de persoon binnen de organisatie die is belast met een specifiek vraagstuk of veranderingsproces.

Een coachulting traject verloopt langs twee geïntegreerde begeleidingsprocessen: Coaching en Consulting. De coachultant fungeert voor de dragende persoon als persoonlijke coach, klankbord, adviseur, meedenker, analyticus, criticaster etc.

Voor meer informatie en de werkwijze: download hier de brochure Coachulting voor Mens|en|taak.
Voor meer informatie over de geïntegreerde coaching en de werkwijze, kijk op Coaching.

Het resultaat van coachulting is verandering van binnenuit, waarbij de dragende persoon in staat is de door hem of haar geformuleerde inhoudelijke antwoorden op specifieke vraagstukken of gewenste veranderingen om te zetten in actie of implementatie.

Mens|en|werk en Mens|en|taak. Mensgericht en taakgericht.

Voor wie kan ik o.a. als coachultant meerwaarde hebben?
• Voor managers
• Voor projectleiders
• Voor professionals
• Voor beginnende ondernemers
• Voor de directeur/eigenaar die zijn organisatie via zijn persoon wil ontwikkelen

Het coachultingtraject wordt ondersteund door neurostimulatie, o.a. in een traject gericht op employability en (preventie van) uitval door ziekte. Voor meer informatie over deze aanpak, kijk op Neurostimulatie.

Download hier de brochure Employability en Verzuim.

Persoonlijke gesprekken vormen het hart van het coachultingtraject. De gesprekken vinden veelal plaats op een door de cliënt gekozen locatie. Dat kan zijn de werk- of privé-omgeving, dan wel een nader afgesproken locatie. 

Voor referenties over Coachulting, kijk op Testimonials.

Bent u geïnteresseerd in coachulting door Martin Penninga-Smith, neem dan contact op via het contactformulier.