Testimonials

Enkele opdrachtgevers en overige betrokkenen hebben hun ervaringen met AlphaVisie | Martin Penninga-Smith weergegeven in testimonials.

De testimonials zijn als volgt gebundeld:

• Coaching & Neurostimulatie | Coachulting
Management, Advies & Projecten
• Facilitering