Welkom bij AlphaVisie

AlphaVisie van Martin Penninga-Smith is actief sinds 2006. Martin is een professional met jarenlange werkervaring in management, coaching, coachulting, strategie, advies, toezicht en uitvoering.AlphaVisie: Sterk in begeleiding van individu, inhoud, organisatie en processen!

In de kern richt AlphaVisie zich op het begeleiden van ontwikkeling en verandering. Begeleiding van het individu in relatie tot de werkomgeving gaat via Coaching en Coachulting. (Mental) Coaching wordt ingezet bij persoonlijke ontwikkelingsvraagstukken, loopbaanbegeleiding en re-integratie 1e en 2e spoor. Bij verzuim(preventie) vanwege depressie, burn-out en stress wordt neurostimulatie toepast als onderdeel van de coaching en in voorkomende gevallen van een coachulting traject. Bij Coachulting wordt coaching gecombineerd met een inhoudelijke vraagstukken of ontwikkeling (consulting). Martin Penninga-Smith werkt o.a. vanuit de Mental Coaching methode GEWOON DOEN.Geen inhoud zonder menskracht, geen menskracht zonder inhoud.

Naast begeleiding van het individu richt AlphaVisie zich op de begeleiding van inhoud, organisatie en processen, middels directie, management, advisering, projectbegeleiding (zie Management, Advies & Projecten ) en Facilitering. De werkwijze van AlphaVisie kenmerkt zich door de focus op het ontwikkelen van een inhoudelijke visie, strategie en/of concept, vertaald in een reëel (eind)resultaat en een gedeelde (duidelijke) route naar realisatie; integraal, intensief en doelgericht, met een optimale betrokkenheid van belanghebbenden. AlphaVisie is op zijn sterkst in interactiviteit met anderen, waarbij het proces wordt benut om te sturen en te doen ontstaan.

Specifieke deskundigheid: integraal sociaal beleid (o.a. transformatie Sociaal Domein), sociaal-maatschappelijke vraagstukken en sociale economie. Onder Thema's is een overzicht te lezen van onderwerpen waarop AlphaVisie actief is (geweest) of kan zijn.

Deze website heeft niet de intentie volledig te zijn. Er wordt een beeld geschetst van de mogelijke dienstverlening van AlphaVisie. Op Over AlphaVisie wordt de naam toegelicht. Ervaringen van opdrachtgevers en overige betrokkenen met AlphaVisie/Martin Penninga-Smith zijn te lezen onder Testimonials.

Wilt u weten of AlphaVisie u perspectief kan bieden op de ontwikkeling die u wenst op uw vraag of vraagstuk?
Neem dan contact op via het contactformulier. Ik verken graag met u de mogelijkheden.

Voor meer informatie over werkervaring Martin Penninga-Smith zie curriculum vitae.